Nastala na Krvavcu pred Gradbinčevo kočo v osemdesetih leti