PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE VIP SMUČARSKI DAN Z ELANOM IN HERVISOM V AKTUALOVI DRUŽBI

Sodeluj v nagradni igri na www.hervisgetmovin.si in se poteguj za bogate nagrade!

1. ORGANIZATOR:

Organizator nagradnega žrebanja je Hervis d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana v sodelovanju s podjetjem ELAN d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem.

2. POGOJI SODELOVANJA:

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki na spletni strani www.hervisgetmovin.si/zavrti-kolo-srece/ od 15. 11. 2022 do 15. 12. 2022 vstopijo v aplikacijo Zavrti Hervisovo kolo sreče, v njej vpišejo svoje ime in elektronski naslov, se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre in zavrtijo kolo sreče.

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bo v skladu z navodili izpolnila vse potrebne pogoje. Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Hervis d.o.o., Elan d.o.o. ter ožji družinski člani zaposlenih v obeh podjetjih.

3. NAGRADNI SKLAD:
 • Glavna nagrada:

10 x VIP SMUČARSKI DAN Z ELANOM IN HERVISOM V AKTUALOVI DRUŽBI.
Vsak nagrajenec dobi:

– izposojo Elanovih smuči zase in osebo, ki jo boste povabili na VIP dogodek,
– smučanje z demonstratorji ZUTS (Zveza učiteljev in trenerjev Slovenije),
– dve brezplačni celodnevni smučarski karti,
– pogostitev v vrednosti 50 EUR na osebo,
– druženje s Klemnom Bunderlo in Bojanom Križajem.

V primeru slabega vreme se lahko dogodek prestavi, o čemer bodo nagrajenci pravočasno obveščeni.

 • Dodatne nagrade:
  • 10 x darilna kartica Hervis v vrednosti 40,00 €,
  • 20 x Elan light backpack nahrbtnik v vrednosti 49,95 €/kom.
 • Kolo sreče:
  • Popust za spletni nakup: dodatnih 10 % popusta na Elan opremo
  • 30 € takojšnjega popusta pri nakupu nad 150 €
  • 20 € takojšnjega popusta pri nakupu nad 100 €

Vsak, ki obišče spletno stran www.hervisgetmovin.si/zavrti-kolo-srece/ in z vpisom osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov) zavrti digitalno kolo sreče, lahko pridobi eno izmed nagrad, ki so navedene v nagradnem skladu pod Kolo sreče. Vsak vrtljaj je dobitni.

Ostale nagrade iz nagradnega sklada bodo izžrebane izmed vseh, ki bodo oddali svoje pravilne osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov) v aplikaciji Zavrti Hervisovo kolo sreče.

Pridobljeni popusti na digitalnem kolesu sreče veljajo pod naslednjimi pogoji: kode za popust ne veljajo na artikle označene s 1. in VIP ceno. Akcije in popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za nakup športnih ur ali darilnih kartic in na kategorijo MEGA COUNTDOWN. Popust na velja na blagovni znamki Xiaomi in TACX. Vse kode za popust veljajo samo v spletni trgovini, od 01. 12. do 31. 12. 2022.

4. ŽREBANJE IN OBJAVA IZŽREBANE ŠTEVILKE:

Glavne in dodatne fizične nagrade iz nagradnega sklada bodo podeljene na podlagi žrebanja izmed vseh sodelujočih, ki bodo od 15. 11. 2022 do 15. 12. 2022 sodelovali v nagradni igri VIP SMUČARSKI DAN Z ELANOM IN HERVISOM V AKTUALOVI DRUŽBI. Vsak, ki obišče spletno stran www.hervisgetmovin.si/zavrti-kolo-srece/ in z vpisom osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov) zavrti digitalno kolo sreče, bo sodeloval. Žrebanje glavnih in dodatnih fizičnih nagrad bo v sredo, 20. 12. 2022 v trgovini Hervis Kranj. Rezultat žrebanja bo dokončen in pritožba nanj ne bo mogoča. Na Facebook profilu Hervis Slovenija, Radia Aktual in Elan Skis bodo najkasneje 31. 12. 2022 javno objavljena imena vseh nagrajencev. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči oz. nagrajenec strinja z javno objavo imena in priimka.

5. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE:

Nagrajena oseba bo o prevzemu nagrade obveščena po elektronski pošti najkasneje v roku 10 dni po žrebanju oz. najkasneje do 31. 12. 2022. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade, predložiti osebni dokument in posredovati davčno številko. Ostale fizične nagrade bodo po posredovanju osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna izpostava in davčna številka) poslane nagrajencem po pošti. Digitalne kupone bodo sodelujoči v nagradni igri prejeli takoj po vpisu osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov) v aplikaciji Zavrti Hervisovo kolo sreče in vrtenju kolesa sreče.

V primeru, da nagrajena oseba v roku 7 dni od prejema obvestila o žrebu ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajene osebe.

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE:

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove opravi organizator nagradne igre, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo pa gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec.

Akontacije dohodnine, v skladu s 282. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) organizatorju nagradne igre ni potrebno odtegniti in plačati, če je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 EUR). V davčno osnovo se ne všteva dobitka, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov.

Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.  Preden se nagrada izroči nagrajeni osebi, mora le-ta organizatorju posredovati točne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Če nagrajena oseba ne dostavi podatkov za poravnavo davčnih obveznosti, se šteje, da se je nagradi odpovedala. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Hervis d.o.o. se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je podjetje Hervis d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana. Upravljavec osebne podatke udeležencev v nagradni igri obdeluje na podlagi a alineje 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Za zgoraj navedeni namen, t. j. za izvedbo nagradne igre, organizator uporablja naslednje podatke: ime, priimek, rojstni datum, naslov, elektronska pošta.

Zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov organizator zgolj od nagrajencev v nagradni igri naknadno zahteva davčno številko, ki jo bo po uporabi za davčne namene izbrisal. Brez izrecne privolitve udeležencev v posamezni nagradni igri organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. Vsak udeleženec v nagradni igri z izpolnjenim obrazcem za sodelovanje v nagradni igri organizatorju dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov, navedenih v spletnem prijavnem obrazcu, za namene izvedbe nagradne igre. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu.

Če se je udeleženec ločeno in s tem izrecno strinjal, se bodo njegovi osebni podatki (ime, priimek, elektronski naslov) uporabljali tudi za namen neposrednega trženja in se hranijo v Hervisovi bazi podatkov za neposredno trženje.

Osebni podatki udeležencev se bodo hranili samo do zaključka nagradne igre, v roku 15 dni po zaključku nagradne igre se bodo izbrisali. Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov tajnistvo@hervis.si. Udeleženčevi podatki se bodo prenehali obdelovati nemudoma, vendar najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica privolitve, v istem roku se bodo trajno izbrisali.

Udeleženci v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo tudi z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek) na Facebook profilu Hervis Slovenija, Facebook profilu Elan Skis in Facebook profilu Radia Aktual z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja. Rezultati žrebanja ter ime in priimek nagrajenca oz. prejemnika glavne nagrade bodo najkasneje 31. 12. 2022 objavljeni na Facebook profilu Hervis Sports Slovenija, Elan Skis in Radia Aktual. Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirk svojih osebnih podatkov, ki jih organizator nagradne igre obdeluje. Udeleženec ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo o njem, zahtevati popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, omejitev obdelave in pravico podati ugovor obdelavi ter zahtevati prenos podatkov drugemu upravljavcu, pri čemer lahko udeleženec določi, naj se podatki pošljejo njemu ali tretji osebi, kot določajo členi 15 – 22 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EUR 2016/679). Organizator zahteva, da udeleženec v nagradni igri vse navedene zahtevke poda pisno pri informacijah podjetja Hervis d.o.o. ali na elektronski naslov: tajnistvo@hervis.si. Organizator bo zahtevo izpolnili v roku 1 meseca, ta rok se v primeru utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ dva meseca. Če udeleženec v nagradni igri meni, da je prišlo do nepravilne obdelave njegovih osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, Ljubljana, www.ip-rs.si.

8. V PRIMERU TEŽAV ALI NEJASNOSTI

nas kontaktirajte preko elektronske pošte tajnistvo@hervis.si.

9. V PRIMERU SPOROV

ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Pravila pričnejo veljati

dne, 15. 11. 2022 s pričetkom nagradne igre.

Ljubljana, 15. 11. 2022

Hervis, d. o. o.