Izžreban je sodelujoči pod zaporedno številko:

1,773