Izžreban je sodelujoči pod zaporedno številko:

2,048